Mgr. Eva Krajová, LL.M. je českou advokátkou s magisterským titulem „LL.M.“ z německé univerzity v Bayreuthu. Během studia absolvovala několik praktik v právních oddělení  různých podniků v Německu a  Rakousku.


Praxi advokátního koncipienta absolvovala v mezinárodní advokátní kanceláři BPV Braun Haškovcová a Ueltzhöffer Balada.

Od začátku roku 2010 zahájila samostatný výkon advokátní praxe. Mgr. Eva Krajová, LL.M. je zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 13049.

Právní konzultace poskytuje v jazyce českém, německém a anglickém.


Kontakt:

Mgr. Eva Krajová, LL.M.

Advokátní kancelář:

Květnové náměstí 391,
252 43 Průhonice

E-mail:

krajova@advokraj.cz

Webové stránky:

www.advokraj.cz

Tel.:

+42 777 209 259