Mimosmluvní odměna

Není-li odměna sjednána dohodou s klientem, řídí se odměna advokátním tarifem (vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., v platném znění).

Smluvní odměna

Je obvykle určována dohodou mezi advokátem a klientem v závislosti na právní a časové náročnosti poskytovaných právních služeb.

Smluvní odměna může být sjednána jako:

  • Odměna hodinová - smluvní odměna sjednaná dohodnou s klientem jako odměna za každou započatou hodinu poskytování právních služeb, přičemž je účtováno započatých každých 15 min.
  • Odměna za úkon - jedná se o poskytnutí jednorázové služby, kdy odměna je dohodnuta za vyřízení celé záležitosti.
  • Paušální odměna - odměna je stanovená pevnou paušální částkou za opakující se časové období (nejčastěji kalendářní měsíc) nebo pevnou částkou za vyřízení celé záležitosti bez ohledu na časovou náročnost a složitost poskytované právní služby.

Vedle odměny jsou klientovi účtovány hotové výdaje spojené s poskytovanou právní službou (např. cestovní náhrady, soudní a správní poplatky, náklady na překlady a znalecké posudky).


 


Kontakt:

Mgr. Eva Krajová, LL.M.

Advokátní kancelář:

Květnové náměstí 391,
252 43 Průhonice

E-mail:

krajova@advokraj.cz

Webové stránky:

www.advokraj.cz

Tel.:

+42 777 209 259