Jako samostatný advokát poskytuji svým klientům služby zejména v následujících oblastech práva, kterými jsou občanské právo a s ním související právo rodinné, dědické a pracovní. Mimo to se zaměřuji též na právo týkající se nemovitostí a právo správní, zejména přestupkové řízení.

Při své práci spolupracuji rovněž s notáři, daňovými poradci, exekutory a soudními znalci tak, aby se mí klienti nemuseli věcí zabývat více, než je nezbytně nutné.

Záležitosti klientů se snažím vyřešit co nejefektivněji a v co nejkratším čase. Veškeré úkony a kroky činím jen se souhlasem klienta, kterého pravidelně informuji o stavu vyřizované záležitosti.
 


Kontakt:

Mgr. Eva Krajová, LL.M.

Advokátní kancelář:

Květnové náměstí 391,
252 43 Průhonice

E-mail:

krajova@advokraj.cz

Webové stránky:

www.advokraj.cz

Tel.:

+42 777 209 259